Je gegevens worden enkel gebruikt om je te identificeren en de goede werking van het platform te verzekeren. We delen je persoonlijke gegevens niet met andere partijen buiten de context van het platform. Concreet zal je naam en GSM nummer getoond worden aan de ‘andere partij’ en dit enkel binnen de uitvoering van de levering om het voor jullie makkelijker te maken om te communiceren. Je GSM nummer of e-mail adres worden verder nooit gedeeld en worden enkel gebruikt voor communicatie met onze helpdesk.

De persoonsgegevens die je meedeelt, worden door Parcify gebruikt met het oog op de levering van de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde diensten en de commerciële doeleinden van de door Parcify en door de in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen aan Parcify verbonden vennootschappen geleverde en/of verdeelde diensten. Tenzij de verzoeker, de verzender, de chauffeur of de bestemmeling (of zijn betrokken personeelsleden) zich daartegen verzet(ten), mogen deze gegevens voor die doeleinden worden meegedeeld aan deze verbonden vennootschappen.

De emailadressen die de gebruikers in het platform opgegeven hebben, mogen door het platform gebruikt worden om informatie over Parcify te communiceren. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van deze communicaties, via de ‘uitschrijf’ optie in elke communicatie.

🙄 Heb je feedback over dit artikel? Super!

Deel je mening over dit artikel door te klikken op één van onderstaande emoji. Wij zijn er natuurlijk ook om aanvullende vragen te beantwoorden. Klik dan gewoonweg op het chat icoontje! 😍

Did this answer your question?