Wanneer je je levering ingevoerd hebt, zal de prijs aan jou voorgesteld worden. Je kan op voorhand je prijs ook berekenen via onze prijssimulator. Daarna heb je de keuze om je levering op het platform aan te bieden. De prijs wordt berekend aan de hand van een aantal parameters, waarvan de belangrijkste de grootte en de afstand zijn.

🙄 Heb je feedback over dit artikel? Super!

Deel je mening over dit artikel door te klikken op één van onderstaande emoji. Wij zijn er natuurlijk ook om aanvullende vragen te beantwoorden. Klik dan gewoonweg op het chat icoontje! 😍

Did this answer your question?