Voor zover je in 2019 de drempel van 6.250 euro niet overschrijdt en ook de andere voorwaarden respecteert, moet je deze inkomsten niet aangeven. Zit je daarboven, dan moet je ze wel aangeven.

Maar opgelet: om de drempel van 6.250 euro te beoordelen moet er niet alleen rekening gehouden worden met de inkomsten verkregen via Parcify. Je moet ook rekening houden met inkomsten verkregen via andere erkend deeleconomieplatformen en ook met inkomsten verkregen in het kader van twee andere nieuwe regelingen voor zogenaamd “onbelast bijverdienen”:

·       Occasionele burgerdiensten (kleine klusjes opgeknapt voor particulieren)

·       Verenigingswerk

Parcify moet jaarlijks – zoals alle erkende deeleconomieplatformen - in de loop van de maand februari zowel aan jou als aan de fiscus een fiscale fiche bezorgen met o.a. jouw identiteit (naam en Rijksregisternummer), de omschrijving van de geleverde diensten en het totale bedrag van de aan jou uitgekeerde vergoedingen en het bedrag en aard van de ingehouden sommen. Om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, heeft Parcify daarom jouw naam en Rijksregisternummer nodig.

Via deze fiscale fiches kan de fiscus controleren of de drempel van 6.250 euro gerespecteerd wordt.

🙄 Heb je feedback over dit artikel? Super!

Deel je mening over dit artikel door te klikken op één van onderstaande emoji. Wij zijn er natuurlijk ook om aanvullende vragen te beantwoorden. Klik dan gewoonweg op het chat icoontje! 😍

Did this answer your question?