Parcify is verplicht 10% netto belasting bij wijze van bedrijfsvoorheffing in te houden en door storten aan de fiscus. Deze inkomsten moeten echter nog steeds opgenomen worden in jouw aangifte inkomstenbelastingen, maar je zal hierop niet meer belast worden, gezien deze belasting al aan de basis afgehouden werd.Parcify zal jaarlijks in de loop van de maand februari zowel aan jou als aan de fiscus een fiscale fiche bezorgen met o.a. jouw identiteit (naam en Rijksregisternummer), de omschrijving van de geleverde diensten, het bedrag van de vergoedingen en het bedrag en aard van de ingehouden sommen.

Om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, heeft Parcify daarom jouw naam en Rijksregisternummer nodig.

🙄 Heb je feedback over dit artikel? Super!

Deel je mening over dit artikel door te klikken op één van onderstaande emoji. Wij zijn er natuurlijk ook om aanvullende vragen te beantwoorden. Klik dan gewoonweg op het chat icoontje! 😍

Did this answer your question?