De bruto-inkomsten die je verkrijgt via alle erkende platformen en de twee andere systemen voor onbelast bijverdienen samen mogen niet hoger zijn dan 6.250 euro per kalenderjaar. Indien dat bedrag overschreden wordt, zal je voor het geheel van deze inkomsten niet meer binnen deze specifieke regeling vallen.

🙄 Heb je feedback over dit artikel? Super!

Deel je mening over dit artikel door te klikken op één van onderstaande emoji. Wij zijn er natuurlijk ook om aanvullende vragen te beantwoorden. Klik dan gewoonweg op het chat icoontje! 😍

Did this answer your question?