Via de deeleconomie kan je je maandafsluitingen afronden als particulier en dit in veel gevallen zelfs zonder hierop belasting te moeten betalen.

Algemene regels

 • individuen moeten handelen buiten het kader van hun beroepsactiviteit;
 • de diensten worden alleen aangeboden in het kader van overeenkomsten die zijn gesloten via een elektronisch platform dat is goedgekeurd of georganiseerd door de autoriteit;
 • de vergoedingen kunnen alleen via dit platform of via de betalingsprovider van dit platform aan de dienstverlener worden betaald.

Begrippen

Bezoldigd

 • Je handelt niet in je eigen professionele setting
 • Je overschrijdt niet meer dan 6250 EUR / jaar. (2019)

Freelance

 • Je handelt niet in je eigen professionele setting
 • Je overschrijdt niet meer dan 6250 EUR / jaar. (2019)

Student

 • Om het recht op gezinsbijslagen te behouden, kun je niet meer dan 240 uur werken in kwartaal 1, kwartaal 2 en kwartaal 4 en onbeperkt in kwartaal 3 (zomer).
 • Om fiscaal afhankelijk te blijven van je ouders, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:Je maakt deel uit van het gezin en ontvangt geen loon dat een beroepskost is voor je ouders. Het inkomen dat je ontvangt blijft onder het toegelaten grensbedrag, afhankelijk van je gezinssituatie 

Gepensioneerde

 • Je moet je activiteit aan je pensioeninstelling melden, anders kan je pensioen worden verminderd of geëlimineerd
 • De mogelijkheid om onbeperkt extra inkomen te verdienen of het verbod om een maximum inkomen te overschrijden, is afhankelijk van: je leeftijd, het aantal jaren van je loopbaan, het soort pensioen. Als je de inkomensgrens overschrijdt, kan je pensioen worden verlaagd of geëlimineerd

Werkloos

 • Neem vooraf contact op met de RVA. De RVA beslist of je met behoud van werkloosheidsuitkeringen occasioneel activiteiten tegen vergoeding kunt uitvoeren. In dat geval zullen jouw werkloosheidsuitkeringen worden verminderd. Werk je meer dan occasioneel, kan je het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen. 

Uitkeringsgerechtigd 

 • Je ontvangt een inkomen uit sociale integratie: stel het OCMW vooraf op de hoogte, een beperkt inkomen kan worden gecumuleerd met het inkomen van sociale integratie.
 • Je ontvangt een ziekteuitkering: verwittig vooraf het ziekenfonds, vraag vooraf toestemming van de geneesheer van het ziekenfonds, jouw ziekteuitkering zal worden verminderd.
Did this answer your question?