Loontrekkend 

Zelfstandige 

 • je moet je inkomen aangeven als ‘diverse inkomsten’of ‘beroepsinkomsten’, afhankelijk van de activiteit 

Student 

 • Je moet je inschrijven als zelfstandige (en eventueel‘gelijkstelling met bijberoep’ aanvragen) om het recht op kinderbijslag te behouden, mag je niet meer werken dan 240 uren in kwartaal 1, in kwartaal 2 en in kwartaal 4, en onbeperkt in kwartaal 3 (zomer).
 • om fiscaal ten laste te blijven van jouw ouders, moet je de volgende voorwaarden vervullen: je maakt deel uit van het gezin en ontvangt geen loon dat een beroepskost is voor jouw ouders, het inkomen dat je ontvangt blijft onder het toegelaten grensbedrag, afhankelijk van jouw gezinssituatie
  http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student/
  https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html
   

Gepensioneerd 

Werkloos 

 • Neem vooraf contact op met de RVA. De RVA beslist of je met behoud van werkloosheidsuitkeringen occasioneel activiteiten tegen vergoeding kunt uitvoeren. In dat geval zullen jouw werkloosheidsuitkeringen worden verminderd. Werk je meer dan occasioneel, kan je het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen.
  http://www.rva.be/nl/burgers/werkloosheid/volledige-werkloosheid 

Uitkeringsgerechtigd 

Did this answer your question?